Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Tájékoztatás sárospataki hulladékudvar megnyitásáról

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a sárospataki hulladékudvar 2023.07.27-én csütörtökön nyit. 

A hulladékudvar az alábbi címen elérhető:

  Sárospatak 3950 Sárospatak, Dorkói út 3867/4 hrsz  

Nyitvatartási rend:

Hétfő, Kedd, Csütörtök 8:00-16:00 

Szerda, Péntek 8:00-18:00 

Szombat 8:00-12:00  

A hulladékudvart a természetes személy ingatlanhasználók vehetik igénybe. 

A hulladékudvaron történő hulladékátadás részeként a beszállító köteles megadni: 

• személyi igazolvány 

• lakcímkártya 

• az átadni kívánt hulladék neve, típusa 

• a 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 4. melléklet 1.1.4 alapján a körforgásos termékből származó hulladék esetében a körforgásos termékkódot (KF kód)   

A hulladékudvarokba beszállítható hulladékokat (veszélyes és nem veszélyes hulladékok) a csatolt linkek tartalmazzák.*

*(A csatolt engedély kivonatában szereplő mennyiségek a hulladékudvar teljes évi mennyiségeit tartalmazzák nem az egy lakos által beszállítható mennyiséget.)

Veszélyes hulladékok

Nem veszélyes hulladékok