Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Zöldhulladék gyűjtés

A zöldhulladék gyűjtésére rendszeresített zsák továbbra is megmarad, pótlásuk ingatlanonként és
ürítésenként legfeljebb 6 darabig történik, mely ingyenesen kerül átadásra. (társaságunk kizárólag a
rendszeresített zöldhulladék gyűjtő zsákokat pótolja)

Az ingyenes zsákokon túl Társaságunk április 1-jét követően bruttó 70 Ft/db áron értékesít többlet
zöldhulladék gyűjtőzsákokat. Az igény elektronikus leadásakor (ugyfelszolgalat@zhk.hu) a
számlázással érintett fogyasztó részére elektronikus úton díjbekérőt bocsátunk ki.

A díjbekérő kiegyenlítése után a szükséges darabszámú zöldhulladék gyűjtőzsákot az ingatlanhasználó
részére Társaságunk kiszállítja és a helyszínen átadás-átvételi jegyzőkönyv készül a többlet
zöldhulladék zsákok átvételéről.

A kiszállítással kapcsolatos egyeztetéshez telefonos elérhetőséget szükséges megadni.

A zöldhulladék elszállítását április 1. – november 30. közötti időtartamban végezzük.

A zsákokba helyezhető falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom stb. A közterületet nem szennyező módon
a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosszúságúra darabolva, kötegelve
helyezhetők el a zsákok mellett.

Fontos megjegyeznünk, hogy munkatársaink a nem kötegelt ágakat nem szállítják el, illetve a zsákokba
és gyűjtőedényekbe kizárólag zöldhulladék kerülhet! Amennyiben munkatársaink a zöldhulladékos
zsákokban és edényekben háztartási vagy egyéb nem odavaló anyagot találnak, akkor azokat nem
szállítják el.

Kérjük, a megtelt zsákokat a gyűjtési időpontoknak megfelelően reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlan
elé.
A zöldhulladék begyűjtése kéthetente történik. A zöldhulladék elszállításának időpontjairól honlapunk
főoldalán a saját településüket kiválasztva a 2024. évi hulladéknaptárból tájékozódhatnak.
https://zhk.hu/