Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Akadálymentesítési nyilatkozat

Akadálymentesítési nyilatkozat

A Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. elkötelezett amellett, hogy honlapját, mobilalkalmazását a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény szerint akadálymentessé tegye.

Ezen akadálymentesítési nyilatkozat a www.zhk.hu-ra vonatkozik.

Megfelelőségi státusz

Ez a honlap az alábbiakban felsoroltak miatt csak részben fele meg a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvénynek.

Nem akadálymentes tartalom

Az alábbiakban felsorolt tartalom a következő ok(ok) miatt nem akadálymentes:

A 2018. évi LXXV. törvénynek való meg nem felelés

A szolgáltatás ellátáshoz kapcsolódó engedélyek, szerződések nem felolvashatóak, tekintettel arra, hogy ezek a dokumentumok papír alapon, aláírva érkeznek Társaságunkhoz. A szkennelt dokumentumok esetében nem biztosítható, hogy azokat a felolvasó programok értelmezni tudják.

A külső forrásból érkező médiatartalmak melyeket a lakossági tájékoztatás során teszünk közzé nem garantáltan akadálymentesek.  

Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése

E nyilatkozat 2022. július 18-án készült, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség által végzett ellenőrzés körében tett megállapításokat követő fejlesztés eredményeként.

Visszajelzés és elérhetőségek

Annak érdekében, hogy javítani tudjuk a tartalomhoz való hozzáférést, kérjük, hogy a honlap@zhk.hu címen tájékoztassanak minket a tapasztalt problémákról, illetve itt kérhetnek hozzáférést azokhoz az információkhoz és dokumentumokhoz, amelyeket nem sikerült elérni.

Végrehajtási eljárás

Amennyiben Társaságunk 30 napon belül nem, vagy nem kielégítően válaszol az akadálymentesítéssel kapcsolatos bejelentésre vagy kérelemre, bejelentéssel élhet a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség felé.

Ellenőrző szervezet: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.

Levelezési cím: 1255 Budapest, Pf.: 182.

Ügyfélszolgálat: +36 1 450 3070

E-mail: ugyfelszolgalat@kifu.hu