Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Minőség- és környezetpolitikai nyilatkozat

Társaságunk a minőség és környezetvédelem iránti elkötelezettségét minőség- és környezetpolitikájában rögzítette. A társaság fő célkitűzése, hogy a szolgáltatásainak tervezési és végrehajtási folyamataiban Partnerei igényeinek minél jobban megfeleljen a vonatkozó minőségi, környezetvédelmi, valamint jogszabályi követelmények betartásával.

Tevékenységeinket és alkalmazott folyamatainkat a minőségi és környezetközpontú munkavégzés, valamint a szolgáltatás- és a minőségfejlesztés iránti elhivatottság jellemzi annak érdekében, hogy partnereink elvárásainak mindig az optimális szakmai színvonalon tudjunk megfelelni.

Tudatában vagyunk annak, hogy tevékenységeinket fejleszteni csak a partnereinkkel együttműködve, észrevételeik figyelembevételével lehet.

Céljaink:

 • minden vállalt tevékenységünk számára olyan környezetet biztosítunk, ami megfelel a kor követelményeinek és elősegíti a szakszerű, minőségi és környezetközpontú munkavégzést.
 • optimális szinten biztosítani kívánjuk a tevékenységeink finanszírozásához szükséges anyagi és szellemi erőforrásokat.
 • a beszállítók kiválasztásakor a legjobb partnerek megbízására törekszünk, hogy tevékenységükért teljes körű felelősséget tudjunk vállalni.
 • A társaságnál fenntartjuk, működtetjük, és folyamatosan fejlesztjük az MSZ EN ISO 9001 és MSZ EN ISO 14001 szabványok szerinti Integrált (minőség és környezetközpontú) Irányítási Rendszert.

Céljaink elérése érdekében:

 • mindent megteszünk annak érdekében, hogy társaságunk a partnereink megelégedését elnyerje, és hosszútávon megtartsa.
 • ragaszkodunk a vállalt és végzett tevékenységeink során a megbízható, vonatkozó engedélyeknek megfelelő munkavégzéshez, melyet a partnereink igényeinek figyelembevétele mellett végezzük.
 • tevékenységeinkkel kapcsolatos nem-megfelelőségeket felmerülésükkor kezeljük, lehetőség szerint megelőzzük.
 • beszállítóink kiválasztásakor törekszünk a legjobb szakemberek és szakmai szervezetek megbízására.
 • képzéssel és önképzéssel biztosítjuk munkatársaink számára a szakmai fejlődést, mely által minőség- és környezettudatosságot folyamatosan növelhetik.
 • a tevékenységeink színvonalának megítélését a partnereink elégedettségére alapozzuk, és azt tekintjük fejlesztéseink alapjának.
 • törekszünk arra, hogy a környezet valamennyi elemét a jogszabályi keretek által megengedettnél kisebb mértékben terheljük, ill. megfelelő szabályozással ezt csökkentsük, lehetőség szerint megelőzzük.

Társaságunk a minőségi és környezetközpontú munkavégzést úgy értelmezi, hogy az a dokumentációk, jogszabályok, szabványok, előírások ismerete és betartása, valamint a partnerek igényeit kielégítő szolgáltatás nyújtásának biztosítása, annak érdekében, hogy jelen feltételek mellett nélkülözhetetlenek legyünk. Ezt tükrözi a felismert és tevékenységünk minden szintjén alkalmazott alapelv:

Minőséggel, megbízhatósággal, pontossággal a Partnereink bizalmáért!