Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Lomtalanítás családi ház

Tájékoztató a házhoz menő lomtalanításról


A közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében igénybejelentés alapján, a lakossal előre egyeztetett
napon végzi el Társaságunk.
Ezzel a szolgáltatással a lom keletkezéséhez igazítható az elszállítás időpontja. A
lomtalanítás évente 2 alkalommal vehető igénybe

Az igénybejelentés történhet:

Ahhoz, hogy rögzíteni tudjuk a lomtalanítási igényét a következő adatokra leszszükségünk:

  • lomhulladék típusa,
  • lomhulladék várható mennyisége (m3
    ),
  • lomok elszállításának kívánt időpontja,
  • az Ön címe és elérhetőségei (név, cím, ügyfélkód, telefon, e-mail).

A lomtalanítás időpontjának pontos meghatározása a fentiek figyelembevételével és a szolgáltató belső járattervének
figyelembevételével történik. Ezért kérjük, hogy folyamatosan jelentkezzenek igényeikkel, mivel azokat csak ütemezve
tudjuk elvégezni.
Miután beérkezett Öntől az igény hozzánk, kollégáink egyeztetik az Ön igényeit és cégünk lehetőségeit, majd
visszajelzünk Önnek a megadott elérhetőségeinek valamelyikén. Az általunk visszaigazolt napra Ön kikészíti a lom
hulladékot ingatlanja elé, és munkatársaink a megjelölt napon 6-14 óra között begyűjtik a hulladékot.

A lom, a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a megrendelt szolgáltatás keretében rendszeresített
gyűjtőedény méreteit meghaladja
.

A lomtalanítás alkalmával minden, az ingatlan elé kihelyezett nagyobb terjedelmű hulladék (pl.: bútor, edények, egyéb
feleslegessé vált eszközök, tárgyak) elszállításra kerül. A nagyméretű lomokat (pl.: ágy, szekrény, ülőgarnitúra)
szétszedett állapotban kell kihelyezni úgy, hogy az kézi erővel könnyen mozgatható legyen.
A lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, veszélyes anyagot tartalmazó fémhulladékokat, azbesztet
tartalmazó hulladékokat, veszélyes anyagokat tartalmazó faforgácsot, oldószereket, szerves oldószereket, savakat,
lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot, olajos rongyokat, fáradt olajat, olajszűrőket, fertőző hulladékokat (állati tetem,
trágya), gyógyszereket, éles-hegyes eszközöket (injekciós tűk, fecskendők, vágó- szúróeszközök), permetszereket és
azok dobozait, építési törmeléket, épület bontásból származó hulladékot, gumiköpenyt, autóbontásból származó
hulladékot, autóroncsokat, elektronikai hulladékot és zöldhulladékot sem, mert azokat Társaságunk nem szállítja el.

EZÚTON TÁJÉKOZTATJUK A LAKOSSÁGOT, HOGY A BEJELENTÉS NÉLKÜL TÖRTÉNŐ HULLADÉK KIHELYEZÉSE
ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÁSNAK MINŐSÜL!

Környezetünk megóvása érdekében köszönjük a lomtalanításban való közreműködésüket.