Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Lomtalanítás társasház

Tájékoztatás lomtalanításról társasházak részére


A közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében igénybejelentés alapján, a lakossal
előre egyeztetett napon végzi el Társaságunk. Ezzel a szolgáltatással a lom keletkezéséhez igazítható
az elszállítás időpontja.
A lomtalanítás továbbra is évente 2 alkalommal vehető igénybe.

A társasházi lomtalanítás konténer kihelyezésével történik. A lomtalanítás igényét a társasház közös
képviselője nyújthatja be társaságunk felé.

Az igénybejelentés történhet:

A lomtalanítás időpontja akkor tekinthető véglegesnek, amikor az általunk felajánlott időpontot
visszaigazolják, hogy az az Önök számára elfogadható.
A lomtalanításhoz igényelt konténer(ek) a kihelyezéstől számított max. 24 órán át áll(nak)
rendelkezésükre a hulladék elhelyezésére.

A lom, a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a megrendelt szolgáltatás
keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja.

A lomtalanítás alkalmával minden, az ingatlan elé kihelyezett nagyobb terjedelmű hulladék (pl.: bútor,
edények, egyéb feleslegessé vált eszközök, tárgyak) elszállításra kerül. A nagyméretű lomokat (pl.: ágy,
szekrény, ülőgarnitúra) szétszedett állapotban kell kihelyezni úgy, hogy az kézi erővel könnyen
mozgatható legyen.

A lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, veszélyes anyagot tartalmazó
fémhulladékokat, azbesztet tartalmazó hulladékokat, veszélyes anyagokat tartalmazó faforgácsot,
oldószereket, szerves oldószereket, savakat, lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot, olajos rongyokat,
fáradt olajat, olajszűrőket, fertőző hulladékokat (állati tetem, trágya), gyógyszereket, éles-hegyes
eszközöket (injekciós tűk, fecskendők, vágó- szúróeszközök), permetszereket és azok dobozait, építési
törmeléket, épület bontásból származó hulladékot, gumiköpenyt, autóbontásból származó hulladékot,
autóroncsokat, elektronikai hulladékot és zöldhulladékot sem, mert azokat Társaságunk nem szállítja
el.

EZÚTON TÁJÉKOZTATJUK A LAKOSSÁGOT, HOGY A BEJELENTÉS NÉLKÜL TÖRTÉNŐ HULLADÉK
KIHELYEZÉSE ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÁSNAK MINŐSÜL!

Környezetünk megóvása érdekében köszönjük a lomtalanításban való közreműködésüket.