Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Zöldhulladék gyűjtés

A zöldhulladék gyűjtésére rendszeresített zsák továbbra is megmarad, pótlásuk ingatlanonként és ürítésenként legfeljebb 6 darabig történik, mely ingyenesen kerül átadásra. Ezt meghaladóan a hulladékudvarokban további zsákok vásárolhatóak. A zöldhulladék elszállítását április 1. – november 30. közötti időtartamban végezzük.

Azok az ingatlanhasználók, akik rendelkeznek maximum 240 literes zöldhulladék gyűjtésre rendszeresített gyűjtőedénnyel, azoknak elsődlegesen gyűjtőedényből történik az ürítés további 2 cserezsák biztosításával.

A zsákokba, illetve gyűjtőedénybe helyezhető falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom stb. A közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett.

Fontos megjegyeznünk, hogy munkatársaink a nem kötegelt ágakat nem szállítják el, illetve a zsákokba és gyűjtőedényekbe kizárólag zöldhulladék kerülhet! Amennyiben munkatársaink a zöldhulladékos zsákokban és edényekben háztartási vagy egyéb nem odavaló anyagot találnak, akkor azokat nem szállítják el.

Kérjük, a megtelt zsákokat és edényeket a gyűjtési időpontoknak megfelelően reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlan elé.

A zöldhulladék begyűjtése kéthetente történik. A zöldhulladék elszállításának időpontjairól honlapunk főoldalán a saját településüket kiválasztva a 2023. évi hulladéknaptárból tájékozódhatnak.